////Forening av religioner ved at troende oppstår
Forening av religioner ved at troende oppstår 2017-04-13T03:27:57+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

5. Forening av religioner ved at troende oppstår ved å komme tilbake til jorden i åndelig form

Vi har allerede forklart hvordan mennesker i den åndelige verden oppstår ved at de kommer tilbake til jorden i åndelig form. Følgelig må de som er på stadiet der man er en levende ånd, i den åndelige verden, dvs. paradis, vende tilbake i åndelig form til de troende her på jorden når tiden er inne for Gjenkomsten, og samarbeide med disse. Tiden når et slikt samarbeid er mulig, og hva slags samarbeid mennesker i den åndelige verden har med de troende i vår fysiske verden, kommer helt an på de sistnevntes religiøse holdning eller naturlige evner, og også på deres forfedres gjerninger. Som et resultat av det samarbeid de har med mennesker i den åndelige verden, vil mennesker med sterk tro på en naturlig måte samles rundt Gjenkomstens Herre for helhjertet å ofre seg for å gjøre Guds vilje. På tiden for Det annet komme vil man på denne måten helt naturlig oppnå kristen enhet eller en forent kristendom.
Begrepene sentral og perifér historie i Guds arbeid for å gjenoppreise sitt uoppfylte ideal vil bli forklart senere [13] . Kristendommen står imidlertid fram som den sentrale religion, som har som sin endelige oppgave å oppfylle hensikten til alle religioner som viser veien til godhet. Den kristne lære er derfor ikke en religion bare for de kristne. Av den grunn er Gjenkomstens Herre også den etterlengtede Frelseren som alle religioner sier skal komme.
Derfor vil religiøse mennesker fra hvilken som helst religion i den åndelige verden komme tilbake i åndelig form til de troende fra sine respektive religioner her på jorden og lede disse til Gjenkomstens Herre. Tidspunktet da de blir knyttet til den sentrale religion, varierer. Det avhenger helt av det åndelige nivå menneskene i den åndelige verden befinner seg på, og hva slags tro og personlig standard de troende på jorden har. Selv om troende fra forskjellige religioner ikke har hatt noe med hverandre å gjøre opp til i dag, vil de alle bli hjulpet av mennesker i den åndelige verden til å komme sammen for å støtte, følge og tjene Gjenkomstens Herre.

Les videre

Fotnoter:
13) Se 8. kapittel, Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene, seksjon 2.4.