////Døden forårsaket av syndefallet
Døden forårsaket av syndefallet 2017-04-09T21:14:07+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

1. Betydningen av oppstandelse

1.2. Døden forårsaket av syndefallet

Behovet for oppstandelse er et resultat av døden syndefallet brakte. La oss undersøke hvilken av de to ovennevnte former for død er den som stammer fra syndefallet, som menneskets første forfedre begikk. Som allerede forklart i Skapelsesprinsippene finnes det ikke en eneste levende organisme som er laget av materie, og som samtidig har en evig natur. Menneskets fysiske jeg ble også skapt for å bli til jord igjen når det blir gammelt og skrøpelig. Hvis mennesket kunne leve evig i sitt fysiske jeg her på jorden, ville det ikke ha vært nødvendig å skape den usynlige, åndelige verden [1] som et sted vårt åndelige jeg går til. Gud skapte heller ikke den åndelige verden etter syndefallet for å ha et oppholdssted for det falne menneskes åndelige jeg. Gud skapte den åndelige verden før syndefallet. Derfor var ikke døden som oppsto på grunn av fallet, vårt fysiske jeg’s død.
Da Gud sa til Adam og Eva at de ville dø dersom de «spiste av frukten til godt og ondt» (1. Mos 2,17), dreide det seg ikke om den fysiske døden. Vi ser i 1. Mosebok at Adam og Eva fikk barn og levde og var aktive i mer enn ni hundre år etter at de hadde «spist av frukten til godt og ondt». Derfor døde de ikke i fysisk forstand på grunn av fallet. Likevel, hvis vi skal tro på Guds ord, må de ha dødd allerede i det øyeblikket de brøt Guds bud. Hva slags død var så det?
Guds kjærlighet er kilden til alt liv. Å oppleve et oppløftende liv, fylt med Guds kjærlighet, for så å forville seg bort fra denne kjærligheten, er derfor det samme som å dø. Vi kan da forstå at å dø betyr å begi seg inn i Satans sfære, som er uten sann kjærlighet, etter at vi har levd i Guds kjærlighet i hans sfære, hos ham, som er livets skaper. Det var denne døden som var forårsaket av syndefallet. I 1. Joh 3,14 står det: «Den som ikke elsker, er fremdeles i døden». Vi leser i Rom 8,6: «For det mennesker av naturen trakter etter (kjødets attrå [2] ), fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred». Videre sier Rom 6,23: «Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre». Fra Bibelens synspunkt er den døden som var forårsaket av syndefallet ikke vårt fysiske jeg’s død. Da de gikk mot Guds bud, falt Adam og Eva til en tilstand der de var avskåret fra Guds kjærlighet, en tilstand som var et direkte resultat av deres synd.

Les videre

Fotnoter:

1)  Se 1. kapittel, Skapelsesprinsippene, seksjon 5 for en detaljert forklaring av hva vi forstår med den usynlige åndelige verden.

2)  I Det Norske Bibelselskaps reviderte oversettelse av 1930 står det: «For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred.» Denne versjonen av Rom 8,6 korresponderer helt med den koreanske Bibel-oversettelsen som Enhetsprinsippene henviser til.