Betydningen av oppstandelse 2017-04-09T20:50:09+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

1. Betydningen av oppstandelse

Ordet oppstandelse betyr «å gå over fra døden til livet». For å forstå hva det egentlig betyr, vil vi ta for oss betydningen av ordene liv og død.

Les videre