////Åndelige fenomener i historiens «siste dager»
Åndelige fenomener i historiens «siste dager» 2017-04-09T22:58:40+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

3. Guds arbeid for å bringe oppstandelse til mennesker her på jorden

3.4. Åndelige fenomener i historiens «siste dager»

Mennesket falt fra fullførelsesnivået i vekststadiet. Etter hvert som menneskehetens histories «siste dager» nærmer seg, går vi inn i en tidsalder hvor det vil være mulig å nå tilbake til fullførelsesnivået i vekststadiet. Det var det nivå de første menneskene hadde nådd like før syndefallet. Menneskets åndelighet begynner å nærme seg dette stadiet. Forutsetningen er at vi tror på og lever i samsvar med Det nye testamentes ord.
Adam hadde oppnådd stadiet der man er en levende ånd, like før syndefallet. Han hadde dyp kommunikasjon med Gud, som svarte på hvert spørsmål som Adam stilte. Fordi historiens «siste dager» er den tid da dette nivået blir gjenoppreist på verdensplan, vil mange mennesker her på jorden legge for dagen et talent for åndelig kommunikasjon. Det er slik Enhetsprinsippene forklarer Guds løfte i Apg 2,17: «I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker.»
I historiens «siste dager» vil mange stå fram som har fått en åpenbaring som sier: «Du er Herren». Det betyr ikke at de er Gjenkomstens Herre. På grunn av Adams fall var mennesket ikke lenger kvalifisert til å være skaperverkets herre (1. Mos 1,28). Dette vil imidlertid igjen bli mulig fordi det nå lar seg gjøre å bli gjenoppreist helt til det åndelige nivå Adam hadde like før syndefallet.
På samme måte som døperen Johannes skulle forberede veien for Jesus, vil mange få som oppgave å forberede de områder som de representerer, for Gjenkomstens Herre. Selv om de arbeider på forskjellige områder og i forskjellige historiske perioder, så vil alle de som har en slik oppgave, få en åpenbaring som sier: «Du er Herren». Det er fordi de har som oppgave å representere Gjenkomstens Herre innen sine områder. Den som har evnen til å kommunisere åndelig, men som ikke forstår dette prinsippet og tror at han er Gjenkomstens Herre, og handler som om dette var tilfelle, han blir en antikrist. Dette er grunnen til at det er profetert at mange antikrister skal stå fram i historiens «siste dager».
Mennesker som er i stand til å kommunisere åndelig, kommuniserer alle med den samme åndelige verden, men deres åndelige nivå og nærmere omstendigheter, samt deres personlige standard, varierer fra person til person. Derfor vil hver enkelt kommunisere med forskjellige deler av den åndelige verden og motta forskjellige åpenbaringer (1. Kor 15,41; 1. Kor 12,8-10). Av den grunn er det ofte uenighet og konflikt blant dem som er i stand til å kommunisere åndelig. Oppgaven de har ansvaret for, er bare én del av alt det som må gjøres, totalt sett, for å oppfylle Guds plan for å gjenoppreise den falne verden. Det, og i tillegg at de kun er opptatt av sitt vertikale forhold til Gud, gjør at de ikke verdsetter sine horisontale forhold til andre som også har evnen til å kommunisere med den åndelige verden.
For å oppmuntre dem til å gjøre sitt beste, gir Gud åpenbaringen «du er nr. 1» til dem som er ansvarlige for, eller er best på, et visst område. Grunnen til at det er så mange innbyrdes konflikter mellom slike mennesker, er at de ikke har forståelse for hvordan Gud også arbeider på andre områder enn deres. De mangler en helhetsoversikt. Denne forvirringen blant dem som er i stand til å kommunisere åndelig, kan bli overvunnet gjennom det nye uttrykket for sannheten, som er gitt for å forklare den totale hensikt med Guds gjenoppreisningsarbeid. Da vil både vertikal harmoni med Gud og gjensidig, horisontal harmoni bli opprettet. På den måten kommer alle de som har evnen til åndelig kommunikasjon, til å arbeide sammen med et felles mål.

Les videre