////Det substansielle fundamentet i Noahs familie
Det substansielle fundamentet i Noahs familie 2017-04-15T12:33:33+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Noahs familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Det substansielle fundamentet

Basert på dette vertikale forholdet til Gud som var blitt opprettet med Noah som sentrum, skulle Noahs familie nå legge godtgjørelsesbetingelsen for å etablere den horisontale orden og gjenoppreise det substansielle fundamentet. Dette kunne bare skje ved at Noahs andre sønn, Kam, og den eldste sønnen, Sem, opprettet en godtgjørelsesbetingelse for å fjerne den falne naturen.
I Adams familie var det den andre sønnen, Abel, som selv bar fram offeret i stedet for Adam, slik Gud ville det. Dette gjenoppreiste trosfundamentet ved å gjøre godt igjen. Av den grunn hadde Abel selv et vertikalt forhold til Gud. Derfor kunne Abel automatisk bli den sentrale person for å etablere det substansielle fundamentet.
       I Noahs familie var det imidlertid Noah selv som la godtgjørelsesbetingelsen for å opprette trosfundamentet. Derfor var posisjonen til hans andre sønn, Kam, ennå ikke den samme som Abels etter at han hadde ofret. Man kunne med andre ord ennå ikke si om Kam at sønn nummer to sitt vertikale forhold til Gud også denne gangen var preget av en hengiven og oppriktig tro. Følgelig måtte Kam først arve Noahs grunnlag av tro og ydmyk lydighet. Da ville Kam ha kunnet stå i den sentrale posisjon for å gjenopprette det substansielle fundamentet ved å gjøre godt igjen. Kam skulle hatt et ubrytelig forhold til sin far og vært ett i sitt hjerte med den seierrike Noah, som hadde opprettet trosfundamentet. Kam skulle ha blitt ett med Noah i sitt hjerte ved å adlyde ham på en betingelsesløs og ydmyk måte og betrakte Noahs vilje som å være like viktig som livet selv.
Bibelen beskriver hvordan Gud arbeidet for at betingelsene skulle være til stede for å skape en situasjon der Noah og Kam skulle ha vært ett med hverandre i sine hjerter (1. Mos 9,20-25). Da Kam imidlertid så Noah sove naken i teltet, skammet han seg ikke bare over hva han så, men tenkte at dette var noe usmakelig som ikke kunne godtas. Han egget dermed opp sine brødre. De var skjønt forent med Kam og mente også at det var en skam at deres far lå der naken. For å unngå å se Noahs nakne kropp, så de den andre veien, gikk baklengs inn i teltet og dekket ham med en kappe. Dette var imidlertid en slik synd at Noah fordømte Kam og sa: «Forbannet være Kanaan (Kams sønn), den ringeste trell for sine brødre!» (1. Mos 9,25).
Noahs liv var preget av hans absolutte tro og en religiøs personlighet som han kunne være stolt av. Derfor hadde ikke Noah noe problem med å si nei til alkohol, eller med å drikke seg full. Vi kan heller ikke si at han var et tankeløst menneske som bare fortjente å bli uthengt for å ha blottet seg. Det er naturlig å tenke seg at Noah gjorde en feil ved å miste kontrollen over kroppen sin og sovne helt uten klær. Det var imidlertid Kam som ble forbannet av Noah for å ha påvirket brødrene sine til å tenke at det var en skam at deres far ikke hadde noe som helst på seg. Vi kan forstå at Gud på en eller annen måte må ha hatt en finger med i spillet.
Hvorfor var det Kam som ble forbannet av Noah? Dette spørsmålet kan bare besvares ved at vi forstår hvorfor Kams oppførsel var syndig. En handling blir syndig når den skaper en betingelse for Satan til å invadere og gi Satan noen som responderer på ham, og som han kan arbeide gjennom. Satan må også etablere noen i en slik rolle og skape en felles, tosidig basis [2] med seg selv. Hvis han ikke kan inngå gi-og-få-forhold, kan han heller ikke produsere den nødvendige kraft for å utføre sine aktiviteter. Hvilket aspekt ved Kams oppførsel var det da som skapte en betingelse for at Satan kunne invadere?
Umiddelbart etter fallet gjemte Adam og Eva seg og skjulte sine nedre kroppsdeler. Dette var et klart uttrykk for at de hadde inngått et blodsslektskap med Satan. Ut fra dette kan vi bedre forstå betydningen av at Kam så med skam på sin fars nakne kropp, og at han fikk sine brødre til å dekke over den. Dette var en betingelse som tydelig viste at han selv også var i blodsslektskap med Satan, på samme måte som Adams familie. Satan var blitt skilt fra Noahs familie gjennom dommen som vannflommen representerte. Han hadde lidd et nederlag og hadde måttet trekke seg tilbake. På grunn av Kams oppførsel ble Satan likevel brakt tilbake. Kam sto i en posisjon der han var forent med Satan. Derfor ble han forbannet av Noah.
Har enhver som skammer seg over å se på en naken kropp, dermed begått en synd? Nei. Noahs familie var imidlertid utvalgt i stedet for Adams familie og hadde som oppgave å bli kvitt alle de betingelser, opprettet av Adams familie, som gjorde at Satan hadde kunnet invadere. Det var bare Noahs familie som kunne utføre en slik oppgave. Det var i samsvar med Guds gjenoppreisningsplan at den rettferdige Noah hadde drukket seg full og kledd seg naken i teltet sitt. Gud ville at Kam skulle bli ett i sitt hjerte med Noah ved å vise at han stolte på sin far, som jo allerede hadde opprettet trosfundamentet. Noahs oppførsel var helt i samsvar med Guds plan.
På det ytre plan var Kams feil det at han skammet seg over sin fars nakne kropp, og at han lot det komme klart til uttrykk at han så på Noahs nakenhet som usmakelig og noe som ikke kunne aksepteres. På det indre plan derimot ble han forbannet av Noah fordi han motarbeidet Guds gjenoppreisningsplan ved å begå den absurde feil å bringe Satan tilbake. Dette var noe som aldri skulle ha skjedd etter at forbindelsen med ham var blitt brutt, og denne hadde måttet trekke seg tilbake da Gud lot sin dom falle gjennom syndfloden.
       Derfor kunne Kam umulig være den seierrike sønn nummer to og stå i den sentrale posisjon for å gjenoppreise det substansielle fundamentet ved å gjøre godt igjen. Dette er grunnen til at vi ikke finner ett ord i Bibelen om Kam og Sem sine godtgjørelsesbetingelser for å fjerne den falne natur, eller at de la betingelser for å opprette det substansielle fundamentet.
Gud kunne ikke blande seg inn i den godtgjørelsesbetingelsen som det var Kams eget ansvar å oppfylle. Derfor sa ikke Gud direkte til Kam at han måtte stole på sin far, ha tillit til ham og være ett med ham i sitt hjerte, under hvilke som helst omstendigheter. Kam hadde allerede sett hvordan Noah bygde arken, og hvordan Gud dømte verden gjennom storflommen. Dermed kunne han tydelig forstå at hans far var et menneske som holdt seg til Guds vilje. Av den grunn var Kams ansvar etter vannflommen å stole betingelsesløst på Noah og ha tillit til ham, uansett hvilken situasjon de befant seg i.

Les videre

Fotnoter:
2)  Se 1. kapittel, Skapelsesprinsippene, seksjon 2.3.1., Opprinnelse-deling-forening-prosessen.