////Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet i Noahs familie
Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet i Noahs familie 2017-04-15T11:48:20+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Noahs familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Trosfundamentetet

1.1. Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet

     I den gjenoppreisningsplan som Gud arbeidet for å realisere sentrert om Noahs familie, var Noah den sentrale person som skulle gjenoppreise trosfundamentet. På samme måte som Gud hadde velsignet Adam i Edens hage, ga Gud også sin velsignelse til Noah og sønnene hans. Gud sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden!» (1. Mos 9,1). Noah mottok Guds retningslinjer og bygde arken over en 120-års periode. Han gjorde det som en trofast sønn med et betingelsesløst, rent hjerte, og han var seierrik, selv om han ble spottet og latterliggjort på enhver tenkelig måte i en verden full av synd og ondskap. I Guds øyne var Noah en rettferdig mann (1. Mos 6,9). Han kunne derfor bli den sentrale person for å opprette trosfundamentet.

Les videre