Noahs familie 2017-04-15T11:41:25+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

10. kapittel – Noahs familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

Guds gjenoppreisningsarbeid lot seg ikke fullføre gjennom Adams familie fordi Kain myrdet Abel. Guds plan for å oppfylle skapelseshensikten er imidlertid absolutt, og Skaperen har av den grunn forutbestemt at den skal realiseres. Basert på Abels hjerte og hans lojalitet og hengivenhet overfor Gud etablerte Gud Set for å ta Abels plass, som hans stedfortreder (1. Mos 4,25). Gud valgte så Noah, en av Sets etterkommere. Noahs familie tok nå den sentrale plassen som Adams familie hadde hatt, i Guds gjenoppreisningsarbeid.
I 1. Mos 6,13 sier Skaperen: «Jeg har satt meg fore å gjøre ende på hver levende skapning; for de har fylt jorden med lovløshet. Nå vil jeg utrydde dem fra jorden.» Som her tydelig uttrykt forsøkte Gud å frembringe historiens «siste dager» på den tiden. Etter syndfloden, med Noahs familie som et grunnlag, ønsket Gud å sende Messias for å oppfylle skapelseshensikten. Derfor hadde Guds gjenoppreisningsarbeid sentrert om Noahs familie også som hensikt å gjenopprette, ved å gjøre godt igjen, fundamentet for Messias.

Les videre