Tabernaklets struktur 2016-11-24T13:01:50+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.2. Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte

2.3.2.2. Betydningen av steintavlene og tabernaklet

2.3.2.2.3. Tabernaklets struktur

Tabernaklet besto av to deler: Det aller helligste og Det hellige (2. Mos 26,33-34). Bare yppersteprestene kunne gå inn i Det aller helligste, og bare én gang i året, for å ofre. Paktens ark hadde sin plass i Det aller helligste og inneholdt de to steintavlene, som symboliserte Jesus og Den hellige ånd samt himmel og jord. I lys av dette var paktens ark i en videre forstand et mikrokosmos av de to verdener som kosmos består av: den åndelige verden og den fysiske verden. På et snevrere plan var paktens ark et mikrokosmos av tabernaklet. Det aller helligste symboliserte Jesu åndelige jeg og den usynlige konkrete verden. Det hellige, der vanlige ofre ble båret fram, symboliserte Jesu kropp og den synlige konkrete verden.

Les videre