Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Mose førti dagers faste og de to steintavlene
Mose førti dagers faste og de to steintavlene 2017-01-11T19:42:03+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.2. Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte

2.3.2.1. Mose førti dagers faste og de to steintavlene

I begynnelsen av den tredje måneden etter at israelittene hadde forlatt Egypt, kom de til Sinai-ørkenen. Da de slo leir foran Sinai-fjellet, ga Gud Moses spesielle retningslinjer. Gud talte gjennom Moses og understreket folkets tro, idet han ba dem hellige seg og vaske klærne sine (2. Mos 19,10). Så tok Moses med seg sytti eldste og dro opp på Sinai-fjellet, der han møtte Gud (2. Mos 24,9-10). Folket så Gud med sine egne øyne. Gud åpenbarte sin herlighet:

«Så steg Moses opp på fjellet […] og Herrens herlighet senket seg ned på Sinai-fjellet. Skyen skjulte fjellet i seks dager. Den sjuende dagen ropte Herren på Moses fra skyen. For israelittene var Herrens herlighet å se til som en fortærende ild på fjelltoppen» (2. Mos 24,15-17).
Dette skulle vise dem at Gud var med dem, og at han personlig arbeidet med dem. Gud gjorde forberedelser for å gjøre det mulig for folket å ha en absolutt tro ved å be Moses komme opp på toppen av fjellet og faste i førti dager og netter for å motta steintavlene med de ti bud (2. Mos 24,18). Mens han fastet på Sinai-fjellet, mottok han instrukser fra Gud om paktens ark og tabernaklet (2. Mos 25-31). Da han var ferdig med fasten, mottok han to steintavler med de ti bud gravert inn i dem (2. Mos 31,18).
Moses brakte steintavlene med seg da han kom ned fra Sinai-fjellet. Da hadde imidlertid israelsfolket allerede mistet sin tro på Gud. De hadde laget en gullkalv, som de tilba som sin egen gud (2. Mos 32,2-4). De hadde ikke greid å leve basert på tro i de førti dagene deres leder var borte fra dem. De hadde rett og slett sviktet (forlatt) Gud, selv om han hadde ledet dem med så mange mirakler. Moses ble rasende da han så dette. Han tok steintavlene, som han bar, og kastet dem i bakken, slik at de ble knust der ved foten av fjellet (2. Mos 32,19).
Senere åpenbarte Gud seg igjen for Moses og forklarte ham hvordan han skulle hogge seg ut to nye steintavler lik de første (2. Mos 34,1). Dermed fastet Moses for annen gang i førti dager og mottok de ti bud skrevet på de to steintavlene. Endelig kunne israelsfolket bygge paktens ark og tabernaklet, sentrert om disse steintavlene.

Les videre