Ødelegge det onde 2017-04-20T15:33:21+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.2. Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte

1.2.8. Ødelegge det onde


8.   Det endelige mål med Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan, er å tilintetgjøre Satan fullstendig, slik at han ikke lenger eksisterer. Derfor begrov Jakob avgudene, som representerte Satan, under et eiketre (1. Mos 35,4). Moses ødela avguden som gullkalven representerte (2. Mos 32,20). Med sine ord og sin autoritet (kraft) skulle Jesus fullstendig ødelegge den syndige og onde verden ved å få Satan til å underkaste seg.

Les videre