Mor og barn samarbeider 2017-04-20T15:12:38+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.2. Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte

1.2.6. Mor og barn samarbeider

  6.   Evas syndige gjerning var roten til synd, og frukten av denne syndige gjerningen ble høstet da Kain drepte Abel. Slik kunne Satan invadere gjennom en mor og hennes barn. Mor og barn produserte altså syndens frukt. I samsvar med prinsippet om gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen, for å reversere dette utviklingsforløpet, ble det derfor nødvendig at mor og barn samarbeider og hjelper hverandre for å oppnå atskillelse fra Satan.
Jakob kunne legge betingelsen for å atskilles fra Satan (1. Mos 27,43) og motta velsignelse på grunn av at hans mor tok initiativet til et konstruktivt samarbeid. Også Moses kunne innta en posisjon der han kunne bli utvalgt av Gud på grunn av den hjelp og støtte han fikk fra sin mor (2. Mos 2,2). Videre fikk Jesus også hjelp og støtte fra sin mor (Matt 2,13).

Les videre