Kropp og ånd 2017-04-20T01:44:07+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.2. Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte

1.2.2. Kropp og ånd

  2.   Den falne natur oppsto på grunn av det åndelige og det fysiske fallet. For derfor å bli kvitt den falne natur ble visse symbolske betingelser opprettet både på den vei Jakob fulgte, og den Moses gikk. Da Jakob lurte til seg eldstesønnens førstefødselsrett fra Esau (1. Mos 25,34), ble betingelsen med brødet og linsevellingen, som symboliserte kropp og ånd, begynnelsen på den veien Jakob tok for å gjenoppreise det substansielle fundamentet ved å gjøre godt igjen. Som en betingelse opprettet for at det utvalgte folk skulle følge Moses og ydmykt adlyde ham på den veien han fulgte for å gjenoppreise det substansielle fundamentet, ga Gud folket manna og vaktler å spise. Mannaen og vaktlene symboliserte kropp og ånd. I Joh 6,49-53 står det: «Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde […]. Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere.» Dette skriftstedet viser nettopp at Jesus fulgte denne mønstergyldige fremgangsmåten. Det er bare når det ydmykt og betingelsesløst adlyder ham, som er mellommann mellom Gud og menneske, at det falne menneske kan hjelpe til med å opprette en godtgjørelsesbetingelse på verdensplan for å fjerne den falne natur (Joh 3,16; Matt 28,19-20).

Les videre