Fra Satans verden til en verden under Gud 2017-04-20T15:25:20+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.2. Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte

1.2.7. Fra Satans verden til en verden under Gud

  7.   Den sentrale person i Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan må gå en gjenoppreisningsvei fra Satans verden til en verden under Gud. Jakob fulgte en vei som gikk fra Karan til Kanaan (1. Mos 31,33). Veien Moses fulgte, gikk fra Egypt til Kanaan (2. Mos 3,8). Jesus ofret hele sitt liv for å gjenoppreise Satans verden til å bli en ideell verden (Guds rike).

Les videre