Ens tro blir testet 2017-04-20T01:36:05+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.2. Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte

1.2.1. Ens tro blir testet

   1.   Adam og Eva holdt ikke Guds bud og kunne følgelig ikke gå seierrike ut av den prøvelse som erkeengelens fristelse utgjorde. Dermed falt de. For nettopp å gjøre godt igjen det mislykte resultatet av prøvelsen Adam og Eva gjennomgikk, sloss Jakob med fare for sitt liv med en engel ved Jabboks vadested. Jakob seiret og fikk dermed navnet Israel (1. Mos 32,25-28). Gud testet Jakob ved å plassere engelen i Satans posisjon. Hensikten var imidlertid ikke å føre Jakob ut i ulykke og elendighet. Prøvelsen skulle tvert imot kvalifisere Jakob som den som kunne fullføre gjenoppreisningen på familieplan, ved at han gjenopprettet herredømmet over englene.
For at Moses skulle bli den som kunne fullføre gjenoppreisningen av Kanaan på det nasjonale plan, måtte også han vinne en seier med fare for sitt liv (2. Mos 4,24-26). Han gjorde det i en situasjon der han ble utsatt for en prøvelse der Gud forsøkte å ta hans liv. For å kvalifisere seg til å fullføre gjenoppreisningen av et globalt «Kanaan», ved å vise hele menneskeheten veien til Guds rike på jorden, måtte også Jesus vinne en kamp mot Satan med fare for sitt eget liv. Han gjorde det gjennom den førti dager lange prøvelsen i ørkenen (Matt 4,1-11).

Les videre