En stav 2017-04-20T15:03:42+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.2. Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte

1.2.5. En stav

  5.   Den symbolske betydningen av staven er at den kan angripe urettferdighet, vise veien fremover og gi støtte. Derfor er den et symbol på Guds ord og den lovede Messias. Dette var betydningen av staven som Jakob brukte, da han krysset Jordanelven og gikk inn i Kanaan (1. Mos 32,10). Moses brukte en stav for å vise israelsfolket veien over Rødehavet (2. Mos 14,16). Dette forespeilte flere fremtidige begivenheter: at det falne menneske én dag ville bli støttet av Messias, som vil angripe urettferdighet og opprette rettferdighet; at det falne menneske ved å motta Messias’ veiledning vil kunne løfte seg over den syndige og onde verden og gå inn i den ideelle verden som Gud skapte mennesket for. Jesus, som kom for å angripe urettferdighet og opprette rettferdighet, skal bruke en «jernstav» (Åp 2,27; Åp 12,5) for å vise veien gjennom denne falne verden, som er full av lidelse. Dermed viste han hele menneskeheten veien til den ideelle verden som Gud planla før han skapte.

Les videre