Den døde kroppen 2017-04-20T13:40:45+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.2. Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte

1.2.3. Den døde kroppen

  3.   På grunn av syndefallet har Satans herredømme over mennesket til og med omfattet menneskets døde kropp. Jakobs legeme ble imidlertid balsamert i førti dager og sørget over (1. Mos 50,2-3). Derfor var hans kropp allerede velsignet og helliggjort. Dermed ble en betingelse opprettet for at selv hans døde kropp kunne atskilles fra Satan.
Moses gikk, som nevnt, en vei på det nasjonale plan, som fulgte mønsteret som ble opprettet av Jakob og den veien han fulgte. Også Moses oppfylte betingelsen for at kroppen hans kunne atskilles fra Satan. Derfor sloss erkeengelen Mikael med Satan om den døde kroppen til Moses (Jud 1,9). Besynderlige begivenheter omga likeledes den døde kroppen til Jesus (Matt 27,64; Matt 28,12-13).

Les videre