////Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte
Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte 2017-04-20T01:26:26+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.2. Jakobs fremgangsmåte som mønster for veien Moses og Jesus fulgte

Som før nevnt viste Jakob hvordan man må gå fram for å få Satan til å underkaste seg. For å realisere enhver plan som har som mål å oppnå Satans underkastelse, må vi ta den motsatte vei av den Satan gikk for å opprette sitt falske herredømme. La oss nå ta for oss flere konkrete eksempler på dette ved å studere hvordan Jakobs fremgangsmåte dannet mønster for den vei Moses og Jesus fulgte.

Les videre