Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Hvilken betydning hadde steintavlene?
Hvilken betydning hadde steintavlene? 2017-01-11T19:43:22+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.2. Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte

2.3.2.2. Betydningen av steintavlene og tabernaklet

2.3.2.2.1. Hvilken betydning hadde steintavlene?

Adam og Eva ble skapt basert på Ordet [11]. Hvis de var blitt fullkomne, ville de ha blitt fullkomne inkarnasjoner av Ordet. På grunn av syndefallet ble de imidlertid mennesker som hadde mistet Ordet. At Moses nå hadde gjenvunnet Guds ord, nedskrevet på de to steintavlene, etter en periode med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti, var av spesiell betydning. Det betydde at Adam og Eva, som begge var gått tapt, var blitt symbolsk gjenoppreist fra den satanske verden, i form av de to steintavlene, som var symbolske inkarnasjoner av Ordet.
De to steintavlene med Guds ord inngravert, og som var symbolske uttrykk for Adam og Eva, symboliserte også Jesus og Den hellige ånd, som én dag skulle komme som inkarnasjoner av Ordet. Det er grunnen til at det står skrevet at Kristus er symbolisert ved en «hvit stein» (Åp 2,17) og ved en «klippe» (1. Kor 10,4).
At Moses hadde mottatt de to steintavlene med Guds ord nedskrevet på dem, betydde at den tidsalderen i Guds gjenoppreisningsarbeid var forbi da grunnlaget for gjenoppreisning ble lagt. Det hadde vært en tidsalder da man bare kunne forholde seg til Gud gjennom offergaver. Nå da Guds ord var gjenvunnet, kunne med andre ord det falne menneske ha et forhold til Gud gjennom hans ord. Det betydde at tidsalderen i Guds gjenoppreisningsarbeid var begynt da gjenoppreisning endelig kunne finne sted.

Les videre

Fotnoter:

11)  Ordet blir her brukt i betydningen «Guds idé om det fullkomne menneske». Gud utviklet denne idéen før han begynte å skape universet. Han skapte alt basert på sin idé om det fullkomne menneske. Mennesket er skapt for å være sentrum i Guds skapelsesideal. Gud planla og skapte både den fysiske og den åndelige verden til å være sfærer som ideelle mennesker kan ha herredømme over. Derfor skapte Gud Adam, som skulle oppfylle skapelseshensikten, som det høyeste ideal. Ifølge Enhetsprinsippene er dette også betydningen av Ordet slik det er brukt i begynnelsen av Johannes-evangeliet, Joh 1,1-3.