Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Hensikten med steintavlene og tabernaklet
Hensikten med steintavlene og tabernaklet 2017-01-11T19:45:26+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.2. Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte

2.3.2.3.  Hensikten med steintavlene og tabernaklet, sett ut fra gjenoppreisningsplanen Gud fulgte

Fra Guds synspunkt var det helt avgjørende at israelittene kom seg til Kanaan uten å vende tilbake, når de engang hadde forlatt Egypt. De måtte lykkes i å gjennomføre fullt ut den prosessen de hadde begynt for å «gjenoppreise» Kanaan. Helt fra forberedelsene for å begynne ferden mot Kanaan, utførte derfor Gud utrolige mirakler for at folket skulle tro på ham.
Straks de hadde begynt ferden mot Kanaan, ledet Gud israelsfolket gjennom ørkenen og tok seg av dem ved hjelp av mange forskjellige mirakler: Han ledet dem med en skystøtte og en ildstøtte (2. Mos 13,21). Han delte Rødehavet (2. Mos 14,21), ga dem manna og vaktler å spise (2. Mos 16,12-35) og fikk Moses til å fremskaffe vann fra en klippe, slik at folket kunne drikke (2. Mos 17,6). De kunne seire over et fiendtlig folk (amalekittene [12]) ved hjelp av Guds kraft (2. Mos 17,10-13). Til tross for alt dette mistet israelittene troen på Gud og Moses mange ganger.
Til slutt var det til og med fare for at Moses ville oppføre seg på en troløs måte. Derfor fant Gud det nødvendig å skape et trosobjekt som aldri ville forandre seg, selv om mennesket forandret seg. Hvis det bare fantes ett menneske blant israelittene med en absolutt tro på dette trosobjektet, ville Gud være i stand til å fremme arbeidet for å gjennomføre sin gjenoppreisningsplan. Dette ene menneskets tro ville da representere hele folket, og en slik personlig tro kunne bli overrakt fra person til person som en stafettpinne. Dette trosobjektet var tabernaklet, som inneholdt steintavlene og paktens ark, og som symboliserte Messias.
At israelittene bygde tabernaklet, betydde derfor at symbolsk sett var Messias allerede kommet. Sentrert om Moses skulle av den grunn israelittene akte og ære tabernaklet med samme lojalitet og hengivenhet som overfor Messias, helt til de nådde det velsignede Kanaan-landet. Da ville folket ha opprettet det substansielle fundamentet.

Les videre

Fotnoter:

12)  Amalekittene var et nomadefolk som holdt til i ørkenområdene sør for Kanaan-landet. De angrep israelittene gjentatte ganger: mens det utvalgte folk var på vei mot Kanaan, og også etter at de hadde slått seg ned der. Ifølge Bibelen var amalekittene nedstammet fra Amalek, sønnesønn av Esau (1. Mos 36,12).