Fundamentet for tabernaklet 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.2. Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte

2.3.2.4. Fundamentet for tabernaklet

For å motta Messias, må fundamentet for Messias først opprettes. På samme måte måtte også et fundament for tabernaklet etableres for å motta tabernaklet, som på det symbolske plan representerte Messias. Følgelig var det uunngåelig at et trosfundament, såvel som et substansielt fundament for tabernaklet, måtte opprettes.

Les videre