Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Fundamentet for Messias på Mose tid
Fundamentet for Messias på Mose tid 2017-04-21T01:31:56+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.1. En generell oversikt

2.1.3. Fundamentet for Messias

Israelfolkets trosfundament ville ha blitt gjenoppreist ved å gjøre godt igjen hvis Moses, sentrert om Guds ord, hadde opprettet et fundament med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti. Hvis israelittene i tillegg, ved å gjøre godt igjen, hadde gjenoppreist det substansielle fundamentet som et helt folk, sentrert om den seierrike Moses, ville resultatet ha blitt at de, som et folk, også hadde etablert fundamentet for Messias. På dette fundamentet ville folket dermed etter hvert ha kunnet motta Messias, bli «født på ny» og bli kvitt arvesynden. Hvis de da hadde utviklet sin opprinnelige natur, ville de ha kunnet bli fullkomne mennesker. Så langt kom man imidlertid ikke. Fordi israelsfolket ikke hadde tillit til Moses, ble veien folket gikk for å opprette Kanaan, sentrert om Moses, til slutt forlenget, slik at det ble nødvendig med tre forsøk.

Les videre