Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Fundamentet for å begynne ferden mot Kanaan
Fundamentet for å begynne ferden mot Kanaan 2016-11-24T13:01:51+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.1. Trosfundamentet og det substansielle fundamentet

2.3.1.2. Fundamentet for å begynne ferden mot Kanaan

Moses gjenoppreiste trosfundamentet gjennom den førti år lange «ørkenvandringen» i Midjan. Samtidig kvalifiserte han seg også til å være den sentrale person for å gjenopprette det substansielle fundamentet ved å gjøre godt igjen. Gud ga Moses evnen til å fremføre tre mirakler (2. Mos 4,1-9) og ti plager (2. Mos 7-11). Ved å ramme egypterne med disse, ble Guds plan for å begynne ferden mot Kanaan iverksatt. Da de så alt dette, begynte israelittene å tro at Moses virkelig var deres sanne leder, sendt av Gud. På denne måten kunne de endelig begynne på sitt andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan.

Les videre