Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Folkets tredje forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan – trosfundamentet
Folkets tredje forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan – trosfundamentet 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.4. Hvordan folkets tredje forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.4.1.  Trosfundamentet

På grunn av israelsfolkets mangel på tro ble deres andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan en fiasko. Derfor ble Mose førti års ørkenvandring i Midjan, som utgjorde trosfundamentet for folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan, også invadert av Satan. Som en følge av folkets feilslåtte førti dager med speiding måtte Moses opprette en ny periode som skulle gjenopprette, ved å gjøre godt igjen, trosfundamentet for det tredje forsøket på å «gjenoppreise» Kanaan. Dette var de førti årene folket vandret omkring i ørkenen, helt til de kom tilbake til Kadesj-Barnea. Ved å ære tabernaklet og vise omsorg for det med tro og lojalitet, mens de vandret omkring i ørkenen, opprettet Moses på ny en periode med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti.

Les videre