////Folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan
Folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan 2016-08-31T15:48:39+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.1. Trosfundamentet og det substansielle fundamentet

2.3.1.1. Betydningen av Mose førti års «ørkenvandring» i Midjan

Som sagt ble det ikke noe av folkets første forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan. Det førte til at den førti år lange perioden Moses levde på kongens (faraos) slott for å opprette trosfundamentet, nå ble invadert av Satan. Gjennom sin førti års «ørkenvandring» i Midjan opprettet imidlertid Moses igjen fundamentet for atskillelse fra Satan, basert på tallet førti. Dermed kunne han gjenopprette, ved å gjøre ting godt igjen, trosfundamentet for folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan. På slutten av denne perioden åpenbarte Gud seg for Moses og sa:

«Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Der bor kanaaneerne […] Nå har nødropet fra israelittene nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egypterne plager dem. Så gå da! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt» (2. Mos 3,7-10).

Les videre