////En generell oversikt over Guds gjenoppreisningsplan basert på Moses
En generell oversikt over Guds gjenoppreisningsplan basert på Moses 2017-04-20T15:45:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.1. En generell oversikt

På Mose tid var prinsippene som Guds gjenoppreisningsarbeid var basert på, de samme som i tidligere perioder. For derfor å forberede et fundament for Messias, måtte trosfundamentet og det substansielle fundamentet gjenoppreises ved å gjøre godt igjen. Vi finner imidlertid to sider ved Guds gjenoppreisningsarbeid, sentrert om Moses, som er forskjellige fra Guds arbeid i tidligere perioder.
For det første sto Moses på det seierrike fundamentet for Messias som allerede var blitt opprettet i Isaks familie. Moses kunne dermed høste fordelene av sin egen tidsalder, i samsvar med omfanget av den godtgjørelsesbetingelsen som allerede var blitt opprettet. For det andre var den grunnleggende enhet som responderte på Gud i hans gjenoppreisningsarbeid, ikke lenger kun en familie, men et folk. Gud valgte Moses til å lede det utvalgte israelsfolket ut av Egypt, som representerte Satans verden, slik at de kunne vende tilbake til Kanaan, som symboliserte Guds rike. Dette viser hvordan et folk som deltok i Guds gjenoppreisningsarbeid, måtte gå fram for å gjenoppreise Kanaan.

Les videre