Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Det substansielle fundamentet som folket måtte opprette
Det substansielle fundamentet som folket måtte opprette 2016-11-24T13:01:51+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.1. Trosfundamentet og det substansielle fundamentet

2.3.1.3. Det substansielle fundamentet som folket måtte opprette

Israelsfolket var endelig begynt å følge Moses. Foreløpig lot de seg lede av ham. Dette betydde likevel ikke at godtgjørelsesbetingelsen for å bli kvitt den falne natur var fullstendig opprettet. Gjenoppreisningsprosessen som Gud fulgte i sitt arbeid for å etablere godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne natur, ble invadert av Satan. Av den grunn ble denne lange perioden i Guds gjenoppreisningsarbeid overgitt til Satan. For å gjenoppreise denne tapte perioden, som et folk, ved å gjøre godt igjen, måtte israelsfolket, i kain-posisjon, bli ett med Moses ved å adlyde ham og underkaste seg ham helt til de nådde fram til Kanaan-landet, gjennom hele den perioden som ferden gjennom ørkenen ville ta. Derfor skulle israelittene gå inn i Kanaan etter å ha adlydt Moses på en ydmyk måte gjennom hele ørkenferden. Bare da kunne folket opprette det substansielle fundamentet.
Selv om israelittene hadde tilstrekkelig tro på Moses til å begynne ferden til Kanaan, visste Gud allerede at de ikke hadde nok tillit til sin leder. Som beskrevet i 2. Mos 13,17 fryktet Gud at de ville bli redde hvis de ble vitner til krig, dersom de ble ledet via den direkte ruten gjennom Filisterlandet. Da ville de igjen miste sin tro og kunne lett dra tilbake til Egypt. Således ville ikke Guds gjenoppreisningsplan kunne gjennomføres. Derfor ledet ikke Gud dem denne veien, men lot dem begynne ferden til Kanaan ved å føre dem over Rødehavet og inn i Sinai-ørkenen, selv om dette ville ta lenger tid. Ved hele tiden å kunne se Guds mirakler og oppleve Guds velvilje (gunst), selv om de ikke hadde tilstrekkelig tro, ville de ikke så lett kunne dra tilbake til Egypt. På denne måten begynte israelsfolket det som skulle ha vært en 21-måneders ørkenvandring sentrert om Moses.

Les videre