Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Det substansielle fundamentet på Mose tid
Det substansielle fundamentet på Mose tid 2017-04-21T01:23:15+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.1. En generell oversikt

2.1.2. Det substansielle fundamentet

Moses selv var den sentrale person i planen som Gud hadde iverksatt for å få et helt folk til å opprette det substansielle fundamentet. Som tidligere nevnt sto Moses i en foreldreposisjon og representerte Gud overfor folket og var «som Gud». Moses var den sentrale person som hadde måttet opprette det vertikale forholdet til Gud som trosfundamentet utgjorde. Moses var imidlertid samtidig en profet som skulle etablere et mønster for hvordan Jesus skulle gå fram. Fordi han dermed også var i et «barns posisjon» [7] overfor Jesus, var han den sentrale person for å opprette det substansielle fundamentet.
Abel bar fram sin offergave i en foreldreposisjon, i stedet for Adam. Han lyktes i sitt offer, og dermed opprettet han det trosfundamentet som Adam skulle ha opprettet. Samtidig kunne Abel også kvalifisere seg til å innta abelposisjonen når det gjaldt å opprette det substansielle fundamentet. Hvis Moses hadde etablert abelposisjonen for det substansielle fundamentet, og hvis israelsfolket, i kainposisjon, hadde elsket Moses og adlydt ham på en ydmyk og betingelsesløs måte, ville et helt folk ha lagt en godtgjørelsesbetingelse for å bli kvitt den falne natur. Hvis det hadde skjedd, ville det vertikale forholdet til Gud, som var opprettet sentrert om Moses, ha ført til at den riktige horisontale orden ville ha blitt etablert i forholdet mellom Moses og folket. Da ville israelsfolket ha opprettet det substansielle fundamentet.

Les videre

Fotnoter:

7)  Moses var i abelposisjon overfor folket, som var i kainposisjon. De som innehar disse to posisjonene, må forenes før Messias kan komme. Barna (Kain og Abel) må med andre ord forenes før «den andre Adam» (Messias), som står i foreldreposisjon, kan komme. På denne måten kan Adams familie bli gjenoppreist. Derfor kan vi si at Moses sto i et «barns posisjon» overfor Jesus.