Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Det substansielle fundamentet for folkets tredje forsøk
Det substansielle fundamentet for folkets tredje forsøk 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.4. Hvordan folkets tredje forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.4.2.  Det substansielle fundamentet

Mens de vandret omkring i ørkenen i førti år, og helt til de gikk inn i Kanaan, skulle israelittene ha absolutt tillit til Moses og bli ett med ham ved å adlyde ham og underkaste seg ham, som aktet og æret tabernaklet med en uforanderlig tro. Da ville det substansielle fundamentet ha blitt opprettet i folkets tredje forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan. Følgelig var denne førti år lange perioden da de vandret omkring i ørkenen, en periode da Moses etablerte trosfundamentet for det tredje forsøket på å «gjenoppreise» Kanaan. Samtidig var hensikten med denne perioden også å iverksette Guds plan for å komme i gang med dette tredje forsøket. Det substansielle fundamentet for folkets tredje forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan ble opprettet gjennom to faser: den første sentrert om Moses, den andre om Josva.

Les videre