Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Det andre forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet
Det andre forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.2. Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte

2.3.2.4. Fundamentet for tabernaklet

2.3.2.4.2. Det andre forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet

Moses fikk Aron og folket til å angre sine synder og leve et reformert liv. Moses fastet så igjen i førti dager og netter. Dermed opprettet han et fundament for atskillelse fra Satan, basert på tallet førti. På dette grunnlaget skrev Gud de ti bud på de to nye steintavlene som Moses hadde hogd ut (2. Mos 34,28). Moses mottok også direktiver om å bygge det hellige idealet som Gud ville realisere gjennom tabernaklet. Moses tjente Gud med hengivenhet og oppriktighet i denne andre perioden med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti, for å motta tabernaklet. Israelittene ikke bare adlød Moses på en ydmyk måte i denne atskillelsesperioden, men de bygde også tabernaklet i samsvar med Guds ord og de retningslinjer som Moses ga dem. Ett år var nå gått siden israelittene forlot Egypt. Dette var den første dagen i den første måneden i det andre året (2.Mos 40,17).

Les videre