////Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet på Mose tid
Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet på Mose tid 2017-04-20T18:31:29+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.1. En generell oversikt

2.1.1. Trosfundamentet

2.1.1.1. Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet

Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet var Moses. Gud ga imidlertid Moses en posisjon i sitt gjenoppreisningsarbeid som var forskjellig fra posisjonene til Abel, Noah og Abraham, de sentrale personer som hadde hatt som oppgave å opprette trosfundamentet i tidligere perioder. For det første opptrådte Moses på Guds vegne, som Guds representant. Han var med andre ord «som Gud» (2. Mos 4,16; 2. Mos 7,1). For det andre var Moses en modell for den lovede Messias, Jesus. Vi kan si at Jesus kom som et levende uttrykk for Gud, som Guds «tempel» eller et Guds «legeme». Fordi Moses var en modell for Jesus (5. Mos 18,18-19; Joh 5,19), kan vi si at Moses opptrådte på Guds vegne, og var «som Gud».

Les videre