Betydningen av tabernaklet 2016-11-24T13:01:50+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.2. Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte

2.3.2.2. Betydningen av steintavlene og tabernaklet

2.3.2.2.2. Betydningen av tabernaklet

Jesus sammenlignet tempelet i Jerusalem med sin egen kropp (Joh 2,21). Paulus sa at de troende er Guds «tempel» (1. Kor 3,16). Templet er derfor et billedlig uttrykk for Jesus. Mens de var på vei gjennom ørkenen, var det umulig for israelittene å bygge noe tempel. I stedet bygde de et «bærbart tempel». Dette var tabernaklet. Av den grunn var også tabernaklet, som var et tempel i miniatyr, et symbolsk uttrykk for Jesus. Det var nettopp dette Gud uttrykte da han ga Moses instrukser for å bygge tabernaklet: «La dem så reise en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem» (2. Mos 25,8). På det symbolske plan representerte derfor tabernaklet Messias. Israelittene skulle derfor selvsagt følge, ære og vise omsorg for tabernaklet på sin ferd gjennom ørkenen.

Les videre