////Betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet på Mose tid
Betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet på Mose tid 2017-04-20T18:40:41+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.1. En generell oversikt

2.1.1. Trosfundamentet

2.1.1.2. Hva betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet besto i

På grunn av sin spesielle posisjon i Guds gjenoppreisningsarbeid trengte ikke Moses å bære fram en symbolsk offergave i form av ting fra Guds skaperverk, slik Abel, Noah og Abraham hadde måttet gjøre. For å gjenopprette trosfundamentet ved å gjøre godt igjen, var det bare nødvendig å etablere et fundament for atskillelse fra Satan, basert på tallet førti og sentrert om Guds ord. Det var to grunner til det. For det første sto Moses på fundamentet med tre vellykte offergaver: Abel, Noah og Isak hadde alle lykkes med sine ofre. For det andre var en ny tidsalder begynt som en følge av det seierrike fundamentet for Messias som var blitt opprettet sentrert om Isaks familie. Tidsalderen i Guds gjenoppreisningsarbeid da grunnlaget for gjenoppreisning ble lagt, var forbi. Det hadde vært en tidsalder da det hadde vært nødvendig å bære fram offergaver i form av ting som utgjorde betingelser som hadde vært nødvendige i fravær av Guds ord. Nå derimot var tidsalderen i Guds gjenoppreisningsarbeid begynt da grunnlaget var lagt, og gjenoppreisning kunne finne sted. Mose tid representerte en tidsalder da Gud kunne uttrykke sitt ord til mennesket på en direkte måte.
Guds gjenoppreisningsarbeid etter Adam hadde imidlertid tatt mye lenger tid enn hva det skulle ha gjort. Derfor ble det nødvendig med en godtgjørelsesbetingelse, basert på tallet førti, som symboliserer atskillelse fra Satan, for å gjenoppreise ved å gjøre godt igjen dette lange tidsrommet som var invadert av Satan. I stedet for å måtte bære fram offergaver, var det nå bare nødvendig å sette Guds ord i sentrum og være helt forent med det for å gjenoppreise trosfundamentet ved å gjøre godt igjen. Grunnen til dette var at man nå var i tidsalderen i Guds gjenoppreisningsarbeid da gjenoppreisning kunne finne sted, og at man nå sto på et fundament med atskillelse fra Satan, et fundament basert på tallet førti.

Les videre