Mose rolle 2017-04-19T20:04:03+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

12. kapittel – Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid vil til slutt bli oppfylt når mennesket oppfyller sin del av ansvaret for å få Satan til å underkaste seg frivillig, og når mennesket får herredømme over ham. Men Satan, som verken adlød Gud eller underkastet seg ham, ville heller ikke adlyde Jesus og underkaste seg ham, som kom som en Sann far eller menneskehetens stamfar [1]. Derfor ville Satan slett ikke underkaste seg vanlige troende. Gud, menneskets Skaper, påtok seg derfor ansvaret, i overensstemmelse med sine prinsipper, ved å iverksette sin gjenoppreisningsplan for å få Satan til å underkaste seg. Dette var Guds plan med Det gamle testamentes tidsalder.

Les videre

Fotnoter:

1)  Guds opprinnelige vilje var at Adam og Eva skulle ha blitt menneskehetens Sanne forfedre, slik at alle deres etterkommere ville ha blitt del av Adams og Evas sanne arvelinje. Som ble forklart i 2. kapittel, Menneskets fall, ble imidlertid den første mann og kvinne til falske forfedre, slik at Satan opprettet en falsk arvelinje gjennom dem. Jesus kom for å gjenopprette idealet med Sanne foreldre som en Sann far for hele menneskeheten. Guds primære plan med Jesus var at han skulle ha opprettet den sanne arvelinje. Derfor kom han som menneskehetens Sanne stamfar. Alle mennesker skulle ha blitt del av den sanne arvelinje, som Jesus skulle ha opprettet, ved å bli «født på ny», selv de som levde før Jesus.