////To slags profetier angående Messias
To slags profetier angående Messias 2017-04-05T00:17:11+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Messias’ komme og hensikten med Det annet komme

3. Guds frelsesarbeid gjennom korset

3.3. To slags profetier angående Messias

      Hvis Jesu død på korset ikke var nødvendig for å oppfylle hele den forutbestemte hensikten med hans komme som Messias, hvorfor forutsier da Jesaja 53 Messias’ lidelse og død?
Det er imidlertid også andre profetier i Bibelen som sier det stikk motsatte, nemlig at Messias vil komme som Guds sønn og Kongenes konge og etablere Guds rike på jorden. Disse profetiene står i Jes 9, Jes 11 og Jes 60 og i andre vers i Det gamle testamente samt i Luk 1,31-33. Hvorfor er det da to forskjellige slags profetier for Jesu komme?
Da Gud skapte mennesket, skapte han oss slik at vi kun kan vokse til fullkommenhet hvis vi oppfyller vår egen del av ansvaret. Mennesket kan derfor enten oppfylle sitt ansvar, slik Gud ønsker, eller det makter ikke å gjøre Guds vilje. Derfor måtte Gud gi to slags profetier angående oppfyllelsen av sin vilje.
Det er Guds del av ansvaret å sende Messias, men om man tror på Messias eller ikke når han kommer, det kommer inn under menneskets del av ansvaret. Jødefolket feilet i å oppfylle sitt ansvar fordi de ikke trodde på Jesus. De oppfylte ikke innholdet i Guds primære profetier (Jes 9, Jes 11 og Jes 60 samt Luk 1,31-33) angående Messias’ komme, slik Gud ville. Tvert imot gikk den sekundære profetien i Jesaja 53 i oppfyllelse.

Les videre