////Omfanget av frelsen gjennom korset og hensikten med Det annet komme
Omfanget av frelsen gjennom korset og hensikten med Det annet komme 2017-04-05T00:09:39+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Messias’ komme og hensikten med Det annet komme

3. Guds frelsesarbeid gjennom korset

3.2. Omfanget av frelsen gjennom korset og hensikten med Det annet komme

Den opprinnelige oppgaven til Guds sønn var ikke å bli korsfestet. Korset var en alternativ plan Gud måtte iverksette på grunn av at jødefolket ikke trodde på Jesus. Hva ville resultatet ha blitt hvis folket hadde mottatt Messias, trodd på ham og blitt ett med ham? Jesus ville da ha brakt fullkommen frelse.
Det vil si at skapelseshensikten ville ha blitt oppfylt, og at Guds rike på jorden ville ha blitt opprettet. Guds nasjon ville da ha blitt etablert, og hele verden ville etter hvert ha trodd på Guds sønn og fulgt hans plan. Jødefolket ville ha hatt privilegiet av å bli selve kjernen i Guds rike. Jødedommen og kristendommen ville aldri ha skilt lag, og de kristne ville heller ikke ha opplevd en historie full av lidelse. Fordi Messias ville ha fullført sin oppgave, ville det heller ikke ha vært nødvendig med noen Gjenkomst.
Når vi ser på frelsesspørsmålet fra en slik vinkel, ser vi at Jesu korsfestelse var en alternativ frelsesvei, som bare brakte åndelig frelse. Fordi folket ikke trodde på Jesus, forlot de ham. Gud måtte derfor betale prisen for jødenes manglende tro, og hele verdens synd, ved å gi sin eneste sønn som «løsepenger» til Satan. Resultatet var at Satan naglet Jesu fysiske jeg til korset. Jesu dyrebare blod ble prisen for å løskjøpe menneskeheten.
Ved å la den korsfestede Jesus oppstå, åpnet Gud en uangripelig vei til åndelig frelse. Guds seier kom ikke på korset, men ble vunnet gjennom oppstandelsen. Derfor skal de som tror på Jesus og blir ett med ham, bli frelst. Det fysiske jeg til alle mennesker, selv de som tror på og følger Jesus, befinner seg imidlertid fremdeles i en sfære invadert av Satan. Det er kun åndelig frelse vi oppnår ved å oppfylle betingelsen for å delta i Jesu seierrike oppstandelse, nemlig å tro på ham. Vårt fysiske jeg venter fremdeles på frelse (Rom 8,23).
Selv etter at Jesus kom som Messias for å bringe frelse, har verden fortsatt å lide under Satans makt. Syndens «ild» har fortsatt å flamme opp og brenne lystig i det fysiske jeg til alle mennesker. Apostelen Paulus beklaget seg: «Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? […] Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen» (Rom 7,24-25). Selv om Paulus levde et hengivent liv og mottok Herrens fulle nåde, så bekjente han likevel at hans eget fysiske jeg led under syndens onde åk. Vi er alle i samme båt. For å holde Satan borte, lærer Bibelen oss å «be stadig» (1. Tess 5,17). I 1. Joh 1,10 står det: «Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner», noe som viser oss at menneskeheten fremdeles ikke er løst fra arvesynden. Det er nettopp for å betale alt som skal til for å fri oss fra denne gjenstående synden, at Messias må komme tilbake. Da vil Guds rike, selve skapelseshensikten, bli opprettet her på jorden.

Les videre