////Hensikten med Guds frelsesarbeid opp gjennom historien
Hensikten med Guds frelsesarbeid opp gjennom historien 2017-04-04T20:30:59+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Messias’ komme og hensikten med Det annet komme

1. Hensikten med Guds frelsesarbeid opp gjennom historien

Gud skapte oss mennesker som sine barn for at vi skulle utvikle det gode til fullkommenhet og leve i Guds rike her på jorden og i den åndelige verden. Guds hensikt med å skape var å føle glede over å se sine barn leve i sitt rike, som er en verden full av hans kjærlighet og hjerte. I en slik verden er de tre store velsignelsene oppfylt. På grunn av de første menneskenes fall ble imidlertid mennesket et levende uttrykk for synd og ondskap, og har hele tiden siden levd i smerte og lidelse både her på jorden og i den åndelige verden. Derfor er skapelseshensikten ikke blitt oppfylt.
Kan Gud gi opp sitt opprinnelige skapelsesideal og la det forbli urealisert? Det vil han aldri gjøre! Som Gud sier i Jesaja 46,11: «Jeg har talt og lar det komme, jeg har tenkt det og lar det skje.» Gud vil visselig oppfylle sin hensikt. En kjærlighetens Gud svikter ikke mennesket, skapt som hans barn, i en slik fallen tilstand. I stedet har Gud arbeidet for å fullføre sitt frelsesverk.
Hva er da frelse? Frelse kan beskrives som gjenoppreisning. Å helbrede en syk person vil si å gi ham helsen tilbake. Å redde en som holder på å drukne, betyr å få ham ut av vannet og tilbake på tørt land. Å redde noen vil med andre ord si å bringe dem tilbake til deres opprinnelige tilstand. Derfor arbeider Gud for å frelse oss falne, syndige mennesker idet han gjenoppreiser oss til den opprinnelige, gode tilstand som Gud hadde planlagt for oss, og skapt oss for.
Derfor er hensikten med Guds frelsesverk et enkeltmenneske uten arvesynd, dvs. Messias. Med ham som sentrum vil ideelle samfunn og nasjoner bli gjenopprettet, slik at vi til slutt får en ideell verden.

Les videre