Døperen Johannes’ oppgave 2017-04-05T00:33:37+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Messias’ komme og hensikten med Det annet komme

4. Elias annet komme og døperen Johannes

4.2. Døperen Johannes’ oppgave

Hvorfor sa Jesus at døperen Johannes var Elia? Som Luk 1,17 viser, kom døperen Johannes med samme oppgave som Elia. Jødefolket på den tiden trodde bokstavelig på hva som sto i Det gamle testamente. Derfor tok de også profetien om at Elia ville komme tilbake fra himmelen bokstavelig. Gud valgte imidlertid Johannes og sendte ham med samme oppgave som Elia.
Døperen Johannes erklærte selv at han var «sendt i forveien» for Messias (Joh 3,28) for å «gjør[e] veien rett for Herren» (Joh 1,23). Johannes burde derfor ha hatt forstand nok til å skjønne at han selv var Elia.
Prestene og folket på Jesu tid respekterte døperen Johannes i den grad at de til og med var villige til å tro at han var Messias. Hvis Johannes selv hadde erklært at det stemte helt at han var Elia, og hvis han hadde vitnet at Jesus var Messias, da ville hele jødefolket ha vært i stand til å komme til Jesus og bli frelst. Da ville Jesu familiebakgrunn og manglende religiøse karriere ikke ha vært noe problem. Døperen forsto ikke hvordan Gud arbeidet. Dette kom til uttrykk da han insisterte på at han ikke var Elia. Dette var hovedårsaken som forhindret folket i å komme til Jesus.
I Matt 3,11 sier Johannes at han døpte med vann, men at én ville komme etter ham (Jesus) som ville døpe med Den hellige ånd og ild. Johannes hevdet at han ikke engang var verdig til å løse sandalremmene til Messias (Joh 1,27). I Joh 1,33 står det: «Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Han du ser Ånden komme ned og bli over, han er det som døper med Den hellige ånd [Messias]. Og jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Han er Guds Sønn». Slik viste Gud direkte til Johannes at Jesus var Messias.
Selv om døperen til å begynne med oppfylte sin oppgave å vitne om Jesus, fortsatte han beklageligvis ikke med det. Det var det han skulle ha gjort hele resten av sitt liv. Hva skulle nemlig Johannes’ oppgave ha vært etter at han møtte Jesus? Alle og enhver som møter Messias, må tro på ham, støtte ham og tjene ham hengivent hele livet. Dette gjaldt i høyeste grad for Johannes, som kom med samme oppgave som Elia, nemlig å forberede veien for Messias (Luk 1,76). Derfor skulle døperen ha tjent, støttet og arbeidet under Jesus som en av hans disipler.
Rett etter at Johannes ble født, fikk hans far en åpenbaring angående sin sønns oppgave. Fylt av Den hellige ånd sa han: «Og du, barn, skal kalles Den Høyestes profet, for du skal gå fram foran Herren og rydde vei for ham og lære hans folk å kjenne frelsen» (Luk 1,76-77).
Johannes døde imidlertid i fengsel uten å ha oppfylt sin hovedoppgave, uten å ha gitt sin helhjertede, betingelsesløse støtte til Jesus. Like før han ble henrettet, begynte han å få sterk tvil om sitt eget forhold til Jesus. Han sendte da sine disipler til Jesus for å spørre: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» (Matt 11,3). Dette verset er tilstrekkelig bevis for at Johannes ikke trodde på Jesus, og at han aldri tjente ham og heller ikke ga ham sin støtte.
Jesus ble rasende over å få et slikt spørsmål og lot dommen falle i sitt svar: «og salig er den som ikke tar anstøt av meg» (Matt 11,6). Det betyr at Jesus indirekte antydet at Johannes, med all den respekt han hadde fra hele folket, allerede hadde feilet i sin oppgave på grunn av sin holdning til Jesus.
Jesus etterlot ingen tvil i sin dom over sin forløper i Matt 11,11: «Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men selv den minste i himmelriket er større enn han». Hvis man er den største født av kvinner, skulle man også være den største i Guds rike. Hvordan kunne så døperen Johannes, født som den største person i historien, være mindre enn den minste i himmelen?
Gud sendte døperen Johannes som den største blant mange profeter fordi han hadde som oppgave å tjene, følge og støtte Messias samt å vitne om ham, mens sistnevnte befant seg her på jorden. Når det gjaldt å oppfylle sitt ansvar for å følge og støtte Frelseren, var Johannes kun en sørgelig fiasko. Matteus 11,12 forklarer også dette: «Fra døperen Johannes’ dager og like til nå blir himmelriket stormet, og de som stormer det, river det til seg». Hvis døperen Johannes hadde oppfylt sitt ansvar og betingelsesløst hadde støttet Jesus på en helhjertet måte, da ville han selvsagt ha blitt Jesu hoveddisippel. I stedet ble Peter valgt. Han var den av disiplene som anstrengte seg mest, og av den grunn ble han nå lederen for de tolv.
For å forberede jødefolket til virkelig å tro på Jesus, viste Gud mange tegn til Johannes’ foreldre, Sakarja og Elisabeth, som representerte hele den jødiske religiøse verden på den tiden. Gud utførte mange mirakler, slik at folket skulle akseptere at han var direkte delaktig i døperen Johannes’ unnfangelse og fødsel. Johannes ble utvilsomt fortalt av sine foreldre at han var i slekt med Jesus, og at forholdet mellom de to var av himmelsk betydning. Som før nevnt må han selv også ha mottatt mange åpenbaringer direkte fra Gud.
Til tross for en slik bakgrunn feilet døperen Johannes i sitt forhold til Jesus på grunn av sin uvitenhet og mangel på tro. Det er ikke her bare snakk om at ett enkeltmenneske feilet. Resultatet av ett menneskes uvitenhet og tvil ble at hele jødefolket avviste Jesus.

Les videre