////«Treet til kunnskap om godt og ondt»
«Treet til kunnskap om godt og ondt» 2017-04-05T23:39:42+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

1. Syndens opprinnelse

1.1. «Livets tre» og «treet til kunnskap om godt og ondt»

1.1.2. «Treet til kunnskap om godt og ondt»

Gud skapte Adam i Edens hage og Eva som hans ledsager eller medhjelper. Hvis det var et tre som symboliserte mannen, midt i hagen, er det ikke da sannsynlig at det også ville finnes et tre der som symboliserte kvinnen? «Treet til kunnskap om godt og ondt», som sto sammen med «livets tre» (1. Mos 2,9; 2,17; 3,3), er nettopp dette treet.
I Bibelen blir Jesus fremstilt som et «vintre» (Joh 15,5) eller et «oliventre» («oljetre») (Rom 11,17). På samme måte blir Adam og Eva fremstilt som to «trær», og dermed har vi nå fått et holdepunkt når det gjelder å avsløre hemmeligheten bak menneskets fall. Når det står at «livets tre» og «treet til kunnskap om godt og ondt» sto midt i Edens hage, så betyr ikke det hagens geografiske sentrum. Det betyr at to mennesker, Adam og Eva, var sentrum og kjernen i Guds skapelsesideal. Hele Guds skapelsesideal skulle ha blitt oppfylt gjennom mennesket. Fra en slik synsvinkel kan vi forstå at «treet til kunnskap om godt og ondt» symboliserer Eva, kvinnen. Vi kan nå konkludere med at «frukten» på dette «treet» på en eller annen måte har med Eva å gjøre. For å forstå dette klarere, la oss først se på «slangens» identitet.

Les videre