Skapelsen av englene 2017-04-06T17:21:03+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

2. Motivasjonen bak syndefallet og dets forløp

2.1. Skapelsen av englene

La oss så se på hvilket motiv som lå bak, og hvordan det hele forløp da de første mennesker og engelen falt i Edens hage.
    Gud skapte først englene som sine tjenere for at de skulle hjelpe til med å skape og styre den skapte verden (Hebr 1,14). Siden vi mennesker ble skapt som Guds barn og skulle ha herredømme over skaperverket, skulle vi også ha herredømme over englene. Grunnen til at engler i dag vanligvis betraktes som mer høytstående enn mennesket, skyldes syndefallet. Mennesket falt så lavt og ble så korrupt (Jer 17,9) at det kom til å misunne englene og stå i en posisjon lavere enn resten av skaperverket, inkludert englene.
1. Kor 6,3 sier klart at mennesket var ment å skulle ha autoritet til å dømme englene. Mange som har evnen til å se den åndelige verden, ser at engler omgir og beskytter de troende i paradis. Mennesket skulle kunne dømme engler og motta deres beskyttelse fordi vår opprinnelige posisjon var av større verdi enn englenes [4] .

Les videre

Fotnoter:

4) Alt Gud har skapt, har selvsagt stor verdi for ham/henne. Fordi mennesket ble skapt som Guds barn, kan vi likevel si at mennesket er det mest dyrebare for Gud.