Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Menneskets fall/Satans virksomhet i menneskets verden
Satans virksomhet i menneskets verden 2017-04-07T00:36:42+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

4. Resultatene av fallet

4.2. Satans virksomhet i menneskets verden

    Selv Satan, «denne verdens fyrste», kan bare utføre satanske gjerninger når han finner noen som responderer på ham, og som han kan ha et gjensidig forhold til. De som responderer på Satan, er onde åndelige mennesker i den åndelige verden. Det som responderer på dem igjen, er det åndelige jeg til onde mennesker på jorden. Det som responderer på virksomheten til disse menneskers åndelige jeg, er selvsagt deres eget fysiske jeg. Slik blir Satans makt lagt for dagen gjennom fysiske gjerninger, begått av mennesker som lever her på jorden, og som er påvirket av onde åndelige mennesker i den åndelige verden. Siden Satan dessuten er et åndelig vesen, kan han manifestere seg selv utenfor tid og rom, så lenge han har noen å ha et felles grunnlag [7] med.
Når Luk 22,3 sier at djevelen fôr inn i Judas Iskariot, betyr det nettopp at Judas opprettet et felles grunnlag med Satan, og at de inngikk et gi-og-få-forhold. Judas ble derfor et redskap for Satan. Å gjenoppreise Guds rike på jorden betyr at hele menneskeheten fullstendig løsriver seg fra sitt felles grunnlag med Satan, og i stedet gjenoppretter et felles grunnlag med Gud og et gi-og-få-forhold med ham. En slik verden er et sted der Satan ikke vil være i stand til å være aktiv i det hele tatt.

Les videre

Fotnoter:
7) Se 1. kapittel, Skapelsesprinsippene, seksjon 2.3.1., Opprinnelse-deling-forening-prosessen. Enhetsprinsippene forklarer hvordan et felles grunnlag først må opprettes før et gi-og-få-forhold kan utvikles. Et felles grunnlag (felles, tosidig basis), stadiet før gi-og-få, blir mulig, og kan dannes, når den initierende og den responderende part begge legger vekt på helhetens hensikt i stedet for sine individuelle hensikter.