Satan og det falne menneske 2017-04-07T00:29:18+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

4. Resultatene av fallet

4.1. Satan og det falne menneske

Hvilke følger fikk det for skapelsen at Adam, Eva og erkeengelen falt fysisk og åndelig? La oss sammenligne resultatene av fallet med hva som ville ha skjedd om Adam og Eva hadde oppfylt de tre velsignelser.
Hvis Adam og Eva ikke hadde falt, men i stedet hadde oppnådd individuell fullkommenhet og blitt levende uttrykk for (legemliggjørelser av) Guds vertikale kjærlighet, ville de ha inngått ekteskap og opplevd Guds horisontale kjærlighet. Når de så fikk barn med en god natur, ville de ha opprettet grunnlaget med fire posisjoner og erfart Guds direkte kjærlighetsherredømme.
Erkeengelen, som var motivert av uprinsipiell kjærlighet, fikk imidlertid Adam og Eva til å falle. Dette skjedde mens de befant seg på et stadium i sin vekst hvor de fremdeles var ufullkomne. Dermed brøt de forholdet med Gud, de universelle prinsippers [6] Herre, og opprettet i stedet et falskt grunnlag med fire posisjoner sentrert om Satan, som således fikk spille rollen som falsk herre. Det er grunnen til at Bibelen sier at falne mennesker er Satans barn (Joh 8,44), og at han er «denne verdens gud» (2. Kor 4,4) og «denne verdens fyrste» (Joh 12,31).
Opprinnelig skulle mennesket råde over hele den skapte verden, englene inkludert. Gud skapte oss med dette for øye. Ikke desto mindre snudde Satan opp ned på hele situasjonen og ble menneskets herre. Og ikke bare det: han tok også herredømme over hele skaperverket. Derfor sier Rom 8,19: «Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet.» De skapte ting roper ut sitt ønske om å erfare sanne menneskers herredømme og bli frigjort fra Satans styre.

Les videre

Fotnoter:

6)  De universelle prinsipper er de grunnleggende, aktive universelle lover, som har sin opprinnelse i Gud, og som virker gjennom hele skaperverket.