«Livets tre» 2017-04-05T23:34:28+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

1. Syndens opprinnelse

1.1. «Livets tre» og «treet til kunnskap om godt og ondt»

1.1.1. «Livets tre»

Salomos ordspråk 13,12 sier: «Langvarig venting gjør vondt i hjertet, et oppfylt ønske er som et livstre». «Livets tre» er kilden til det falne menneskes håp. Som Johannes’ åpenbaring 22,14 sier: «Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen». Disse sitatene viser at det å nå «livets tre» vil lede til lykke for falne mennesker. Hva er så «livets tre», som var israelittenes håp i Det gamle testamente og de kristnes håp i Det nye testamente?
Vi vil få mange forskjellige svar dersom vi spør falne mennesker hva kilden til lykke og håp er. Noen vil svare makt, andre penger eller kunnskap. Hva har vært et felles håp for troende gjennom hele menneskehetens historie? Hvis falne menneskers innerste håp er «livets tre», må Adam ha hatt akkurat det samme håp før syndefallet. Hvert eneste menneske har nemlig beholdt sin opprinnelige natur dypt i sitt sinn og lengter etter det som var menneskets opprinnelige ønske før syndefallet, og som gikk tapt gjennom syndefallet. 1. Mos 3,22-24 viser at Adam ønsket å nå «livets tre», men på grunn av sin synd fikk han ikke lov til det. Etter fallet har «livets tre» kun vært et etterlengtet håp for det falne menneske.
Hva var så dette «livets tre», håpet til Adam, som ennå ikke hadde nådd fullkommenhet, en fullkommenhet han selvsagt ønsket seg, og som han var i ferd med å vokse mot? Kunne materielle ting eller makt og autoritet ha vært kilden til Adams håp i Edens hage? Siden han skulle bli herre over skjønne omgivelser og herske over alle ting, var det ingen grunn til at Adam skulle ønske seg mer rikdom og makt. Det kan ikke ha vært noe høyere håp for Adam, mens han var i ferd med å gå gjennom sin vekstperiode, enn å nå sin egen fullkommenhet. Han ønsket med andre ord å bli en fullkommen mann, eller å utvikle en fullkommen karakter og dermed oppfylle skapelsesidealet.
«Livets tre» representerer akkurat dette. Hvis Adam ikke hadde falt, men var blitt en fullkommen mann og hadde realisert selve skapelseshensikten, ville han ha blitt et sant «livstre». «Hagen» med «livets tre», dvs. Guds rike på jorden, ville da ha blitt opprettet. Adam falt imidlertid, og Gud sperret derfor veien til «livets tre» med et «flammende sverd» (1. Mos 3,24).
Adams liv mistet sin gudgitte (opprinnelige) hensikt, og han ble et falskt «livstre».
Av den grunn fikk han etterkommere som også var falske «livstrær». De ble således ikke til en «hage» med sanne «livstrær», men dannet i stedet en hage med falske «livstrær». Et sant «livstre» må derfor komme og opprette Guds rike på jorden ved at hele menneskeheten gjennom en «innpodningsprosess» blir en «hage» med «livstrær».

Det er grunnen til at «livets tre» i Salomos ordspråk i Det gamle testamente (Ordsp 13,12) representerer Jesus, og «livets tre» i Johannes’ åpenbaring i Det nye testamente (Åp 22,14) representerer Det annet komme. Videre kan vi forstå at hensikten med Guds frelsesplan er at «livets tre» som er omtalt i Johannes’ åpenbaring (Åp 22,14), skal gjenoppreise «livets tre» som gikk tapt i Edens hage (1. Mos 2,9).

Les videre