Hovedaspektene ved den falne natur 2017-04-07T01:08:58+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

4. Resultatene av fallet

4.5. Hovedaspektene ved den falne natur

Englene og den første mann og kvinne ble skapt med en god hensikt, og de skulle bare ha den opprinnelige natur som de ble utstyrt med fra skapelsen. Før fallet befant erkeengelen seg på et utviklingstrinn hvor hans egen posisjon innen skapelsens orden ennå ikke var etablert. Den første mann og kvinne var fremdeles i sin vekstperiode. De var ennå ikke blitt fullkomne i samsvar med den opprinnelige natur som de var skapt med. Det var mens de befant seg i en slik umoden fase i sin utvikling, at først erkeengelen og Eva, og deretter den falne Eva og Adam, hadde uprinsipielle [9] seksuelle forhold. Straks syndefallet hadde skjedd, oppsto menneskets falne natur. Den er den opprinnelige natur med en forandret retning. Eva fikk denne falne naturen fra erkeengelen. Adam fikk den fra den falne Eva, og alle falne mennesker arvet den fra den første mann og kvinne. Opphavet til den falne natur er den opprinnelige natur, som fikk en gal retning, og som ble kilden til alle falne tilbøyeligheter hos det falne menneske. I Enhetsprinsippene kalles denne kilden den falne natur arvet fra syndefallet.
Etter at Gud skapte mennesket, følte erkeengelen at Gud elsket ham mindre enn før. Dette var det grunnleggende motivet som forårsaket den falne natur. Denne følelsen av å bli elsket mindre var et uunngåelig biprodukt for erkeengelen fordi lengsler og intelligens var en del av den opprinnelige natur han ble skapt med. Erkeengelens lengsel etter kjærlighet var kun en indirekte årsak, og ikke hovedgrunnen til at han falt. Hvis mennesket var blitt fullkomment og hadde elsket erkeengelen som hans herre på vegne av Gud, ville følelsen av å bli elsket mindre ha forsvunnet. Selv mens Adam og Eva fremdeles var umodne, og erkeengelen følte at han fikk mindre kjærlighet fra Gud, behøvde ikke erkeengelen ha falt. Det var imidlertid nødvendig at han kun sentrerte seg om Gud og lengtet etter hans kjærlighet, samtidig som han opprettholdt sin opprinnelige retning. Som tidligere nevnt følte erkeengelen at Gud elsket ham mindre enn før. Derfor gjennomgikk han en forandring og ble svært opptatt av sin egen situasjon. Han forandret helt retning og utviklet en sterk følelse av sjalusi mot Adam. Eva følte seg tiltrukket av erkeengelens følelser og standpunkt og dannet et felles grunnlag med ham. Dette førte til deres seksuelle forhold og syndefallet.
       Vi kan dele den falne natur arvet fra syndefallet opp i fire hovedaspekter.
Det første er å ikke ta Guds synspunkt. Motivasjonen bak erkeengelens fall var hans manglende evne til å se Adam slik Gud så Adam og til å elske Adam slik Gud elsket Adam. I stedet gikk han sin egen vei og ble sjalu på Adam. Vi ser noe av dette hvis en lærer har en favoritt blant sine elever. De andre studentene føler da ofte sjalusi overfor sin favoriserte klassekamerat i stedet for å elske ham slik læreren gjør. Denne reaksjonen kommer fra den falne natur arvet fra syndefallet.
Det andre hovedaspektet er å forlate sin egen posisjon. Erkeengelens overdrevne begjær etter mer kjærlighet fra Gud og etter å nyte den samme priviligerte posisjon som før mennesket ble skapt, førte til at han forlot sin posisjon og falt. I englenes verden var erkeengelen den som mottok mest kjærlighet fra Gud. Lucifer ville også ha den samme posisjon i det menneskelige samfunn. Når vår oppførsel viser at vi har forlatt vår posisjon og overskredet de moralske grenser for å tilfredsstille våre umoralske, syndige begjær, er det alltid et uttrykk for den falne natur arvet fra syndefallet.

Det tredje hovedaspektet ved den falne natur er tendensen til å snu opp ned på herredømmet. Engelen som var ment å skulle være under menneskets herredømme, snudde dette forholdet på hodet og dominerte Eva. Hun gjorde akkurat det samme i sitt forhold til Adam. Resultatet var syndefallet. Alle de forskjellige slags forstyrrelser av samfunnets orden i den falne verden kommer fra dette aspektet ved den falne natur arvet fra syndefallet.

Det fjerde hovedaspektet er tendensen til å få andre involvert i ens onde hensikter og syndige handlinger. Etter at hun hadde falt, skulle Eva ikke ha involvert Adam i sin synd ved å forføre ham. Adam ville da ikke ha falt, og det ville ha vært lett å bare måtte gjenoppreise Eva. Hun lot seg imidlertid lede av Lucifer til «å spise frukten til godt og ondt». Eva handlet dermed helt i samsvar med hans onde hensikt og begikk selv en syndig gjerning, som var stikk i strid med Guds vilje. Slik ble Eva involvert i erkeengelens umoralske hensikt og ulydige, onde gjerning. På samme måte ble også Adam involvert i syndefallet. Vi kan lett se hvordan det onde blir spredt og mangfoldiggjort mye raskere enn det gode i den falne verden. Slik fungerer dette aspektet ved den falne natur arvet fra syndefallet.

Les videre

Fotnoter:

9)  Begrepet «uprinsipiell» beskriver noe som går mot Guds prinsipper.