Godt og ondt sett ut fra hensikten 2017-04-07T00:43:41+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

4. Resultatene av fallet

4.3. Godt og ondt sett ut fra hensikten

Hvis Adam og Eva hadde opprettet grunnlaget med fire posisjoner med gudssentrert kjærlighet, ville de ha blitt levende uttrykk for (legemliggjørelser av) godhet og virkeliggjort en god verden. De hadde imidlertid et kjærlighetsforhold rettet mot en annen hensikt enn Guds og opprettet et grunnlag med fire posisjoner sentrert om Satan. Av den grunn ble de levende uttrykk for (legemliggjørelser av) ondskap og opprettet en ond verden.
         Gode og onde aktiviteter kan til å begynne med se helt like ut. Etter hvert som de utvikler seg mot fullstendig motsatte mål, og to forskjellige resultater viser seg, vil vi se en klar forskjell på godt og ondt. Vi kan ikke uten videre avgjøre om en gjerning er god eller ond bare ved å se på selve gjerningen i seg selv. Det samme kan sies om de resultatene våre handlinger har. Det er ikke ved å ta for oss selve resultatet at vi med én gang kan fastslå om det er godt eller ondt. Det avgjørende er om gjerningens motiv, retning og hensikt er i overensstemmelse med Guds eller Satans vilje.

Les videre