////«Frukten til godt og ondt» og syndens rot
«Frukten til godt og ondt» og syndens rot 2017-04-06T17:05:50+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

1. Syndens opprinnelse

1.4. «Frukten til godt og ondt» og syndens rot

    Ettersom et tre formerer seg gjennom sin frukt (som inneholder frø), og mennesket formerer seg gjennom kjærlighet, så symboliserer «frukten til godt og ondt» Evas kjærlighet.
Betydningen av at Eva «spiste frukten», som Satan forførte henne med, er at hun hadde et seksuelt forhold til Satan. Det å spise noe vil si å gjøre det til en del av sitt kjøtt og blod. Når så Eva ga Adam «frukten til godt og ondt», og han «spiste» den, betyr det at Eva fikk Adam til å falle, gjennom samme slags utuktige kjærlighetshandling.
Syndens rot er derfor ikke en frukt som de første mennesker plukket og spiste, men kan forstås som et syndig blodsslektskap med erkeengelen. På grunn av dette blodsslektskapet blir den opprinnelige synd (ursynden, arvesynden) arvet fra generasjon til generasjon. Alle religioner som forsøker å bekjempe synd, har bestandig sett på og straffet hor og utroskap som den største synd. Ut fra dette kan vi forstå hvorfor israelittene måtte omskjæres som en betingelse for å bli betraktet som Guds utvalgte folk. Omskjærelse var en pris betalt som vederlag for at menneskene ble Satans avkom gjennom misbruket av sine kjønnsorganer.
Vi vil kanskje bli i stand til å stoppe all annen synd gjennom utdannelse, forbedringer i det sosiale system, eller fremskritt på det økonomiske område. Men selv om vår sivilisasjon utviklet seg, og de sosiale og økonomiske omgivelser ble forbedret, og selv om vi hadde ingen problemer med å tjene til livets opphold, er det likevel lett å se at ingen kan stoppe den eksplosive økningen i umoral og nedverdigende syndige gjerninger. De nær forestående «siste dager» er en tid da Satan vil ødelegge den eksisterende orden i menneskehetens kjærlighetsliv. Dette er fordi de første mennesker fikk Satan som sin falske far idet de gikk imot himmelens lov [8] og ble ektemann og hustru uten Guds velsignelse eller tillatelse. Deres barn hørte dermed ikke Gud til, men ble barn født av synd. De kom til å opprette en verden uten tro, full av synd, ondskap og krig. Følgelig har Satan dominert mennesket som det har passet ham (Joh 8,44).
Trass i at Gud skapte mennesket og universet, fikk han aldri oppleve å spille hovedrollen og styre verden akkurat som han ville. Fordi mennesket skiftet overhode, tok Satan stjernerollen og ble et falskt overhode. Det er grunnen til at Satan omtales som «denne verdens fyrste» (Joh 12,31) og «denne verdens gud» (2. Kor 4,4).

Les videre

Fotnoter:

8) Himmelsk lov er de aspekter ved Guds prinsipper som har med riktig menneskelig atferd å gjøre.