////Engelens og de første menneskers syndige gjerninger
Engelens og de første menneskers syndige gjerninger 2017-04-06T00:10:38+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

1. Syndens opprinnelse

1.3. Engelens og de første menneskers syndige gjerninger

    I Judas 6-7 står det: «Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.» Dette viser oss klart at engelens synd var utukt. Siden utukt ikke kan begås alene, må det ha vært en partner. Hvem kan det da ha vært? Ifølge Bibelen var det bare tre vesener i Edens hage som kunne ha syndet: «slangen», Adam og Eva. Hva kan så den første manns og kvinnes syndige gjerning ha bestått i?
I 1. Mos 3,7 leser vi at de første menneskene skammet seg over sin nakenhet og dekket sine nedre kroppsdeler, etter at de var blitt fristet av «slangen» og hadde syndet. Før de falt, var Adam og Eva nakne og uten skam (1. Mos 2,25). Når vi så leser at de dekket til sine kjønnsdeler med fikenblader etter at de hadde syndet, må vi spørre om ikke den syndige gjerningen deres også besto i utukt.
Hvis «frukten til godt og ondt» var en bokstavelig frukt som Adam og Eva plukket med sine hender og så spiste, da ville de ha skjult hendene eller munnen. Det er nemlig helt typisk for det falne menneske å dekke over sine syndige gjerninger og feil. Som nevnt skjulte den første mann og kvinne hverken hendene eller munnen, men sine nedre kroppsdeler. Dette viser oss at Adams og Evas syndige gjerninger hadde noe med deres kjønnsdeler å gjøre. Job 31,33 sier: «Har jeg skjult mine synder, slik folk pleier å gjøre, [1] og gjemt min skyld ved barmen» [kursiv tilføyet]. Jobs bok viser oss at mennesket vanligvis skjuler sine syndige gjerninger. Siden vi vet at Adam og Eva skjulte sine kjønnsorganer, kan vi konkludere med at deres synd hadde noe med disse å gjøre. I Edens hage kan det umulig ha vært begått noen annen syndig gjerning hvor man satte sitt evige liv på spill, enn en synd i forbindelse med kjærlighet.
Adam og Eva skulle ha vokst opp som bror og søster. Etter å ha nådd fullkommenhet skulle de ha blitt til den første ektemann og hustru og ha opprettet Guds rike. Deres oppgave var å oppfylle skapelseshensikten ved å opprette Guds familie. Når Jesus likevel sier at «Dere har djevelen til far» (Joh 8,44), viser han oss tydelig at falne mennesker er etterkommere av Satan. Fordi våre første forfedre hadde et utuktig forhold med en engel, ble alle mennesker født med Satan som en falsk far. Vi sviktet Gud, vår sanne Far, og ble ett med en falsk far, Satan. Det er grunnen til at Rom 8,23 sier: «vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut og vi blir Guds barn helt og fullt.» Det faktum at vi venter på å bli Guds barn helt og fullt, viser oss at vi ennå ikke hører til hans arvelinje. Vi trenger å bli adoptert inn i Guds arvelinje. I Matt 3,7 og Matt 23,33 kaller henholdsvis døperen Johannes og Jesus folket for «ormeyngel». Dette viser tydelig at det falne menneske er Satans barn og således tilhører hans, ikke Guds, arvelinje. Det falne menneske er resultatet av de første menneskers utuktige forhold med erkeengelen. Som en følge av deres syndige gjerninger er alle mennesker født som Satans barn [2] .

Les videre

Fotnoter:

1) Det som her er oversatt fra hebraisk som «slik folk pleier å gjøre», kan også oversettes som «som folk (flest)» eller «som Adam». I King James’ Version står det: «If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom». The New American Standard Bible skriver: «Have I covered my transgressions like Adam, by hiding my iniquity in my bosom».

2) Selv om Evas åndelige jeg og erkeengelens åndelige jeg hadde et seksuelt forhold, ble ikke resultatet barn. Et slikt forhold mellom et menneske og en engel fører ikke til at nytt liv blir skapt. Ikke desto mindre arvet Eva satansk «kjærlighet». Da Eva og Adam hadde sitt forhold, som selvfølgelig kunne resultere i barn, var dette forholdet motivert av satansk «kjærlighet». På denne måten ble alle mennesker Satans barn.