Det fysiske fallet 2017-04-06T23:52:35+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

2. Motivasjonen bak syndefallet og dets forløp

2.2. Det åndelige fallet og det fysiske fallet

2.2.2. Det fysiske fallet

    Samvittighetskvalene Eva følte etter det åndelige fallet med erkeengelen, gjorde at hun ble redd. Hun hadde lært noe nytt om kjærlighet. Hun forsto at det ikke var engelen, men Adam som var ment å skulle bli hennes rette ektefelle.
Fra nå av ønsket Eva å gjenopprette sitt forhold til Gud. Hun ville gjerne også kvitte seg med frykten som kom fra syndefallet. Adam var hennes eneste håp om å vende tilbake til Gud. Eva tenkte at dette selv på det daværende tidspunkt var mulig ved at hun ble ett med Adam, hennes naturlige partner. Derfor forførte hun Adam. Dette var motivasjonen bak det fysiske fallet.
Som forklart i Skapelsesprinsippene skulle Adam og Eva ha oppfylt Guds tre velsignelser. For å oppnå det, måtte de bli mann og kone. Skapelsesidealet var med andre ord at Adam og Eva skulle nå individuell fullkommenhet og deretter bli ektemann og hustru i et evig kjærlighetsforhold, sentrert om Gud. Men fordi de levde som mann og kone uten Guds tillatelse, og sentrert om Satan, falt de, slik at Guds ideal ikke ble realisert. Ved å bli ett med Eva, arvet Adam alt det som karakteriserte synden Eva fikk fra Lucifer. Generasjon etter generasjon av deres etterkommere har fått alt dette i arv.
Hvis de første menneskene ikke hadde «spist frukten til godt og ondt», ville de ha blitt fullkomne som Guds sønn og datter. Gud ville da ha velsignet dem i et evig ekteskap sentrert om sin kjærlighet. De ville ha fått barn med en god natur, og de ville ha realisert selve skapelsesidealet. Etter at Eva ville ha oppfylt skapelsesidealet og blitt til en fullkommen kvinne, kunne kjærligheten hennes ha blitt billedlig uttrykt som en «frukt til kunnskap om godhet». Eva selv kunne da ha blitt symbolisert som et «tre til kunnskap om godhet».
Før hun ble fullkommen, hadde imidlertid Eva et seksuelt forhold med erkeengelen. Hun ble derfor en fallen person. Videre fikk hun Adam til å falle, og dermed hadde hun lagt grunnlaget for den første falne familie. Det er umulig for Gud å være sentrum i slike familier. Derfor kan den falne Eva bli billedlig uttrykt som et «tre til kunnskap om ondskap». Frukten på et slikt tre blir da et symbol på Evas falne kjærlighet.
Før fallet sto Eva i en posisjon hvor hun enten kunne bli et «tre til kunnskap om godhet», idet hun oppfylte skapelseshensikten, eller hun kunne bli et «tre til kunnskap om ondskap», hvis hun falt. Derfor ble hun symbolisert som «treet til kunnskap om godt og ondt». Evas kjærlighet før fallet var enten i stand til å bli en «frukt til kunnskap om godhet», hvis hun oppfylte skapelseshensikten, eller en «frukt til kunnskap om ondskap», ved å forårsake syndefallet. Følgelig ble kjærligheten hennes symbolisert som «frukten til godt og ondt».
Ifølge Skapelsesprinsippene skulle Gud oppfylle hensikten med å skape mennesket basert på sitt kjærlighetsideal. Derfor er kjærlighet kilden til menneskets glede, lykke og liv. Fordi de første mennesker ikke adlød Guds lover og falt på grunn av kjærlighet, ble kjærligheten selv korrupt. Gjennom slik falsk kjærlighet har Satan dominert mennesket og fått det til å lide. Satan er hovedansvarlig for å ødelegge familieidealet, som er selve hensikten Gud skapte for.

Les videre