Det åndelige fallet 2017-04-06T17:38:05+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

2. Motivasjonen bak syndefallet og dets forløp

2.2. Det åndelige fallet og det fysiske fallet

2.2.1. Det åndelige fallet

    Lucifer var satt i erkeengelens posisjon og ble derfor en kanal for Guds kjærlighet til engleverdenen. Han hadde en slik posisjon at han syntes å monopolisere Guds kjærlighet. Ettersom han hadde skapt Adam og Eva som sine barn, elsket Gud dem mye mer enn han elsket Lucifer, som ble skapt som en tjener. Etter skapelsen av mennesket mottok selvsagt Lucifer like mye kjærlighet fra Gud som før. Men fordi erkeengelen så at Gud elsket Adam og Eva mye mer enn han elsket sin tjener, følte likevel Lucifer at han fikk mindre kjærlighet enn før. Motivert av denne følelsen forsøkte Lucifer å motta mer kjærlighet ved å utvikle et nærmere forhold til Adam og Eva.
Guds kjærlighet er kilden til alle skapte veseners liv, høyeste mål og skjønnhet. I tillegg vet vi at Eva fikk mer kjærlighet fra Gud enn Lucifer gjorde, og at hun var i ferd med å utvikle seg nettopp på grunn av denne kjærligheten. Derfor er det lett å forstå at Eva så meget vakker ut i Lucifers øyne. Han var mye sammen med Eva. Det var hans sterke ønske om kjærlighet som førte til den syndige gjerningen hans. Den ufullkomne Eva, som fremdeles befant seg i sin vekstperiode, ble lett forført av Lucifers fristende ord. Den syndige gjerningen de begikk, kaller vi det åndelige fallet.
Hvordan er det så mulig at et seksuelt forhold kunne finne sted mellom en engel og et menneske? Vi ville aldri ha trengt å stille et slikt spørsmål hvis ikke menneskets åndelige oppfatningsevne var blitt redusert til et svært lavt nivå som en følge av syndefallet. Bibelen viser oss at direkte kontakt mellom mennesker og engler er mulig. Eksempelvis leser vi i 1. Mos 32,25 at en engel sloss med Jakob og slo hofteskålen hans ut av ledd.

Les videre