Menneskets fall 2017-03-10T21:29:14+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

2. kapittel – Menneskets fall

Hvert menneske har et opprinnelig sinn som streber etter det gode og avviser det onde. På den annen side blir man ubevisst drevet av onde krefter til å begå onde gjerninger, stikk i strid med hva ens opprinnelige sinn vil. I den kristne lære er det ondes overhode kjent som Satan. Vi skal i dette kapitlet klargjøre Satans identitet og det ondes opprinnelse.

Les videre

Se videoen «Det ondes opprinnelse»