Jesus og det falne menneske 2017-04-07T22:28:33+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Kristologi

2. Jesus og et menneske som oppfyller skapelseshensikten

2.3. Jesus og det falne menneske

Et fallent menneske kan ikke direkte sammenlignes med Jesus. Falne individer oppfyller ikke skapelseshensikten og er langt fra Guds hjerte. Fordi de har arvesynd, greier de heller ikke å frigjøre seg fra sfæren som er dominert av Satans anklager [6]. Det falne menneske har falt til et så lavt nivå at det til og med er sjalu på englene, som jo er skapt for å være våre tjenere. Derfor er falne individer helt forskjellige fra Jesus, som kom som en fullkommen, sann person.
Selv om det falne menneske er et verdiløst vesen, kan det bli født på ny åndelig sett gjennom Jesus, som sto fram som en Sann far. Ved å bli gjenoppreist som åndelige barn, begynner vi å ligne på Jesus. Av den grunn blir Kristus kirkens hode (Efes 1,22). Vi blir hans «legeme og lemmer» (1. Kor 12,27). Dermed er Jesus «hovedtempelet», og vi blir «tempelfilialer».
Jesus er også «vintreet», og vi er «dets grener» (Joh 15,5). På den annen side kan vi som er ville «oliventrær (oljetrær)», bli sanne «oliventrær (oljetrær)» ved å få en «podekvist» fra Jesus, som er det sanne «oliventre (oljetre)» (Rom 11,17) [7]. Jesus kaller oss derfor sine venner (Joh 15,14). Vi vet også at vi skal bli lik ham, når han åpenbarer seg (1. Joh 3,2). Bibelen sier i tillegg at Kristus er den første som har fått nytt liv. «Deretter følger de som hører Kristus til, når han kommer» (1. Kor 15,22-23).

Les videre

Fotnoter:

6) Helt siden syndefallet har Satan uavbrutt anklaget det falne menneske. Ved å gjøre det, greier Satan å beholde menneskene under sitt herredømme. Uten å bli befridd fra arvesynden er det umulig å atskille seg fra Satans anklager og fra helvete, dvs. fra den sfæren Satan opprettet da han forførte Adam og Eva. Satan er beskrevet som «våre brødres anklager» i Åp 12,10: «For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.»

7) I Det Norske Bibelselskaps Forlags reviderte oversettelse av 1930 blir ordet oljetre brukt. I oversettelsen av 1978 har man unnlatt å nevne navnet på treet. Oliventre og oljetre er to forskjellige navn for samme type tre. I 2011-oversettelsen står det: «Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem.»